Facebook

30 de maig 2013

Sense bateria mai més :-) Anker Astro2Ja m'ha arribat el carregador de bateria per a mòbils. Em permetrà carregar fins a 4 vegades el meu Iphone. Té dos sortides usb, una a 1A i l'altra a 2A el doble de ràpida en carregar. Ja l'he utilitzat i de moment cap problema ni per carregar-la ni per utilitzar-la per carregar els meus dispositius Iphone4 i Iphone5. Això sí, necessitaràs un carregador usb per poder alimentar-la, jo utilitzo el de l'ipad que també és de 2A i axí carrega la bateria portàtil més ràpid :-))) Jo el vaig comprar des d'amazon
Ya me ha llegado el cargador de batería para móviles. Me permitirá cargar hasta 4 veces mi Iphone. Tiene dos salidas usb, una en 1A y la otra a 2A el doble de rápida en cargar. Ya lo he utilizado y de momento ningún problema ni para cargarla ni para utilizarla para cargar mis dispositivos iPhone4 y iPhone5. Eso sí, necesitarás un cargador usb para poder alimentarla, yo utilizo el del ipad que también es de 2A y así carga la batería portátil más rápido :-))) Yo lo compré desde amazon
Since I got the battery charger for mobile. I will charge up to 4 times my Iphone. It has two USB outputs, one to the other 1A and 2A in double quick time to load. I have already used and so far no problem nor carry it or to use it to charge my iPhone4 and iPhone5 devices. However, you will need a USB charger to feed it, I use the ipad is also the 2A and like manner loaded laptop battery faster :-))) I bought it from amazon

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada