Facebook

31 de maig 2013

Apps que utilitzo per editar fotos (part I)A mode d'introducció us mostro la meva carpeta d'apps de fotografia que més utilitzo, cal recordar, que no s'ha d'abusar dels seus efectes, i que l'objectiu sempre ha de ser millorar o realçar lo que el mòbil no hagi pogut captar i el nostre record del moment sí.

En les properes entregues us parlaré de cadascuna d'aquestes apps. :-))))
A modo de introducción os muestro mi carpeta de apps de fotografía que más utilizo, hay que recordar, que no se debe abusar de sus efectos, y que el objetivo siempre debe ser mejorar o realzar lo que el móvil no haya podido captar y nuestro recuerdo del momento sí.

En las próximas entregas os hablaré de cada una de estas apps. :-))))
By way of introduction I show my portfolio of photography apps that I use, remember that you should not abuse their effects, and that the goal should always be to improve or enhance what mobile unable to capture the moment and our memory does.

In the next installments will discuss each of these apps. :-))))

1 comentari: