Facebook

23 de juny 2008

Manifest per una llengua comuna

Hi ha gent que no té una altra cosa que fer que intentar prendre lo que un reconeix com les seves pròpies senyes d'identitat, a l'estat espanyol sempre s'ha perseguit les llengues cooficials com si fos un mal enlloc de potenciar-ho com a riquesa cultural.

Per això s'han reunit a l'Ateneu de Madrid alguns escriptors en llengua castellana per crear aquest manifest, al llegir la llista de firmants no m'ha resultat estrany llegir Albert Boadella, segons diuen resentit amb tot el que representa catalunya des que li van tancar les aixetes institucionals quan el seu art quedà desfassat, en el seu afany de fer-se notar signa tot el que pugi fer mal la nostra terra, primer va ser alçar-se com a "pancartista" del partit ciutadans i ara signant aquest manifest.

Enlloc d'aprendre tant anglès, alemany, francès etc... jo proposaria que a tot l'estat español s'ensenyin català, gallec i basc des de ben petits, i segur que un futur ningú pensaria en fer cap manifest que atempta fins i tot contra les plaques de carrer en els llengües cooficials.

SETI@home Catalunya

via lactea

Fa temps que havia sentit parlar del projecte SETI, que van al a recerca de civilitzacions extraterrestres a partir de les freqüències de radio que arriven des de l'espai.

Com es necessita processar una gran quantitat d'informació es va pensar en la possibilitat de que totes aquestes mostres, que va recollint el radiotelescopi més gran del món que es troba a Puerto Rico, fossin distribuïdes per internet a altres ordinadors i tornèssin els calculs requerits.

A partir d'aquesta idea hi ha molts projectes al món amb les que podem col·laborar. A la península tenim Ibercivis que porta tres projectes en marxa; Fussió, a la recerca de les energies del futur, Materials investigació per millorar els objectes quotidiants estudiant els patrons de la natura, i Proteïnes, a la recerca de la cura dle càncer.

Actualment es fa per mitjà del programa BOINC el qual s'instal·la a l'ordinador, tant pc, mac o linux, i es selecciona el projecte en el que volem col·laborar amb el nostre ordinador, penseu que aquests càlculs no els notareu en el rendiment del vostre ordinador perque sol els realitza quan aquest no està executant cap altre programa.

Jo he instal·lat el BOINC i m'he inscrit al projecte SETI i també al projecte Fussió, però dins el llistant del programa podeu trobar un bon grapat d' investigacions diferents.